AVG

Dre Kruizenga Fotografie, gevestigd aan Hoofdstraat 145 9982 AD Uithuizermeeden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dre Kruizenga Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dre Kruizenga Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dre Kruizenga Fotografie verstrekt.

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Dre Kruizenga Fotografie gegevens nodig heeft:

Dre Kruizenga Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Dre Kruizenga Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dre Kruizenga Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden:

Dre Kruizenga Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van Dre Kruizenga Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dre Kruizenga Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kruizenga.net. Dre Kruizenga Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Dre Kruizenga Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dre Kruizenga Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dre Kruizenga Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dre Kruizenga Fotografie op via info@kruizenga.net

Contactgegevens:
https://kruizenga.net
Hoofdstraat 145 9982 AD Uithuizermeeden
telefoon: 06 41422920
Gegevensbescherming van Dre Kruizenga Fotografie Hij/zij is te bereiken via info@kruizenga.net